ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

  Заснування та співпраця

  З плином часу втілення творчого доробку Василя Сухомлинського в життя набуває все більшого розмаху, залучаючи до цього процесу дедалі ширші кола освітян.

  Українська асоціація Василя Сухомлинського була заснована в листопаді 1990 року як добровільна громадська організація, покликана досліджувати та поширювати, впроваджувати в життя творчу спадщину вченого, а також передовий педагогічний досвід, сприяти підготовці та підвищенню кваліфікації педагогічної громадськості та батьків.

  Головою Асоціації обрано академіка АПН України Олександру Яківну Савченко. вченим секретарем - кандидата педагогічних наук Михайла Яковича Антонця. Місце перебування організації - м. Київ.

  Асоціація виступає організатором проведення конференцій, семінарів, педагогічних читань, присвячених творчості Василя Сухомлинського, педагогічних конкурсів. особливо серед майбутніх та молодих учителів. Вона об’єднує викладачів, науков­ців, учительство, студентство з різних регіонів України.

  Українська асоціація Василя Сухомлинського плідно співпрацює з Міжнародним товариством послідовників В. Сухомлинського, яке розглядає його гуманістичну педагогіку в загальноєвропейському контексті. Голова Товариства - професор Христос Франгос (Греція), вчений секретар - Е. Гартманн (Німеччина), штаб-квартира - м. Марбург.

  Українська асоціація Василя Сухомлинського при підтримці Міжнародного товариства сприятиме подальшому поширенню ідей педагога серед широких кіл освітян.

  Основні напрями діяльності
  • дослідження, творчий розвиток, поширення, практичне освоєння спадщини Василя Сухомлинського;
  • активна підтримка досвіду творчої реалізації ідей В. Сухомлинського в Україні та за її межами, визначення шкіл, що працюють за його методикою, та робота у цьому напрямі;
  • проведення педагогічних читань, наукових конференцій, симпозіумів, мето­дичних занять, семінарів, курсів з метою поглибленого опанування актуальними питаннями педагогічної спадщини Василя Сухомлинського;
  • співробітництво та співпраця з Міжнародним товариством послідовників В. Сухомлинського, іншими громадськими організаціями з метою розробки та реалізації спільних програм з творчого освоєння спадщини педагога;
  • сприяння у підготовці та виданні повного академічного зібрання творів Василя Сухомлинського, його наукової біографії;
  • науково-методична допомога педагогічно-меморіальному музею В. Сухомлинського (с. Павлиш);
  • підготовка щорічного збірника науково-методичних праць “Василь Сухомлинський і сучасність”;
  • сприяння у створенні регіональних відділень Асоціації в Україні.