ДИРЕКТОР

  Розбудова школи у Павлиші

  Головною посадою, на якій Василь Олександрович пропрацював багато років, була посада директора школи, яку він обіймав 22 роки поспіль, з 1948 по 1970 роки, очолюючи середню загальноосвітню школу в с. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області. До цієї роботи він був підготовлений, очолюючи під час німецько-радянської війни невелику школу в с. Ува Удмуртської АРСР  (1942-1944)  та, по поверненні в Україну, обіймаючи посаду завідуючого Онуфріївським відділом народної освіти (1944-1948).

  У збірнику "Спогади про Сухомлинського" (1990) його дружина Ганна Іванівна, також вчителька, писала: "Тут, на Кіровоградщині, недалеко один від одного, в радіусі 7-10 км, розкинулись чотири придніпровських села: Василівка, Омельник, Онуфріївка, Павлиш. Саме в них і пройшло все життя Василя Олександровича. Лише війна забрала його звідси на три роки" (Г.І. Сухомлинська. Сила духу і розуму // Спогади про Сухомлинського. – К., 1990. – С.17-18). 

  Павлиш, де знаходилася школа,– велике село, що за кількістю жителів (більше 6 тис.) має статус селища, було засноване у ХVІІ ст. Загальна кількість дітей, що навчалися в школі, коливалася, але становила близько 600 учнів в усі роки. Соціальний склад школярів –  діти колгоспників, досить велика частка дітей робітників (поряд промисловий Кременчук),  діти сільської інтелігенції.

  Прийнявши школу, Василь Сухомлинський переїздить із сім'єю з Онуфріївки в Павлиш і займає директорську квартиру, що розміщена у шкільному приміщенні, де і проживе до кінця свого життя. Про перші враження перебування на посаді директора, дружина педагога писала так: "Невелике двоповерхове на 4 класні кімнати приміщення, збудоване земством ще до революції, стояло на південній околиці села… Кругом простирався пустир, на якому селяни пасли кіз. Вчилися діти у дві, а іноді і у три зміни. Опалення пічне, вечірні і ранкові заняття проходили при світлі гасових ламп" (Г.І. Сухомлинська. Сила духу і розуму //Спогади про Сухомлинського.  С.19).

  Тому одним з головних завдань  директора школи було створення матеріальної бази як  педагогічно доцільного освітньо-виховуючого середовища. До будівлі земської школи в 1957 році було добудовано двоповерхове приміщення з 6 класними кімнатами, спортивним залом та їдальнею, а також декілька одноповерхових приміщень для початкових класів. Відтак, на кінець 1950-х років було створено ціле шкільне містечко, що і нині займає площу 5 гектарів, на яких розташовано 17 будинків навчального і виховного призначення, сад, виноградник, навчально-дослідні ділянки, квітники і алеї. Директор дбав, аби ця шкільна територія весь час  упорядковувалася, набувала все більшої краси та педагогічного значення.

  Щоб дитина була палко зацікавлена навчанням, їй необхідне багате, різноманітне, приваблююче, інтелектуальне життя
  Створення педагогічного колективу

  Паралельно з розбудовою школи Сухомлинський – директор працював над створенням педагогічного колективу, бо вважав, що колектив однодумців – це запорука успішної творчої діяльності школи. А це потребує довготривкої праці, бо "становлення педагогічного колективу – це процес, що здійснюється не за задумом згори, не за директивами й розпорядженнями, а за закономірностями, що випливають з конкретних умов кожної школи, …тривкий і в певному сенсі безперервний процес" (В.О. Сухомлинський. Педагогічний колектив середньої школи. М., 1958.- С.19-20).

  Колектив учителів під керівництвом Василя Олександровича зростав кількісно і якісно: якщо в 1956/1957 нав. році в школі працювало 27 вчителів, то в 1969/1970 – 35, і їхня фахова підготовка та педагогічна майстерність весь час зростали. Директор вважав, що "стабільність колективу – одна із важливих умов того, що багатство педагогічної культури, накопичене впродовж багатьох років, бережливо зберігається і передається молоді" (ПСШ, с.45). Він диференційовано підходив до роботи з учительським колективом, поділяв його на кілька категорій : "золотий фонд школи" (досвідчені педагоги, майстри своєї справи),  вправні вчителі, які набувають певного досвіду  та молоді й малодосвідчені вчителі. І завдання директора полягало в створенні "трудової співдружності" досвіду і нових знань, яка носила індивідуалізований характер. Директор відслідковував, щоб педагогічний вік учителів був співмірним, відігравав позитивну роль, великого значення надавав і гендерному співвідношенню (в школі працювало 18 чоловіків і 20 жінок).

  Гуманістичний підхід, з яким Сухомлинський ввійшов у педагогічну науку і шкільну практику, прямо й безпосередньо стосувався і керованого ним учительського колективу. Ось як про це згадував один із учителів: "Пам'ятаю, в повоєнні роки районні учительські конференції тривали по три дні. На них, бувало, заохочувалися виступи з "розгромною" критикою. Багато вчителів сиділи як на голках. Та вчителі Павлиської школи були тут винятком. Їх директор ніколи і нікого з учителів не піддавав публічній критиці. Він щадив гідність учителя, а з помилками і недоліками Василь Олександрович боровся в іншій формі і в стінах своєї школи"  (І.А. Становий. Педагог-гуманіст // Спогади про Сухомлинського. К., 1990. – С.68).

  Для успішної роботи всього педагогічного колективу потрібна, вважав директор, об'єднавча ідея, єдність навчальної і творчої діяльного всіх і кожного окремо. В різні роки для педагогічного колективу такою об'єднавчою ідеєю стали: в 1940-1950-х рр. – якість і успішність навчання, індивідуальний підхід; в другій половині 1950 – 1960-х рр. - трудова підготовка і трудове виховання як прищеплення працелюбності, як складова моральної зрілості та соціальної спрямованості праці. І третя тема, над якою Василь Сухомлинський працював разом з учителями в останні роки – це "єдність думки і почуття", тобто розвиток мислення і думки школярів на основі емоційно-ціннісного супроводу навчально-виховного процесу.

  Довгорічний співрозмовник павлиського директора  вірменський педагог Р. Атаян згодом писав: "На всій багатогранності культурно-виховних заходів у Павлиській школі постійно відчувався незгладимий відбиток незвичайної особистості директора школи. В усіх починаннях такого роду незримо був присутній Василь Олександрович Сухомлинський з його широким кругозором, з ненаситним інтересом до досягнень науки, мистецтва, літератури, з його романтичним устремлінням і глибокою вірою в людину" (Р.А. Атаян. В.О. Сухомлинський, яким я його знав // Спогади про Сухомлинського. К., 1990. С.163).

  Ініціатор і генератор ідей,  директор  спонукав педагогічний колектив  до їх втілення через цілісну систему технологічних, методичних прийомів, до яких належали  "уроки мислення на природі", "школа під голубим небом", подорожі до джерел думки і мислення,  створення і розвиток педагогічних традицій Павлиської школи і т. ін.  Для досягнення цілісного і системного підходу до вирішення цих проблем Василь Сухомлинський запровадив систему набуття педагогічної майстерності всього учительського колективу через науково-педагогічні семінари, "педагогічні понеділки", психологічні семінари, батьківську школу та інш.

  Важливою необхідною  складовою директора школи Сухомлинський вважав відвідування і аналіз системи уроків учителів, впродовж тижня відвідував 10-12 уроків різних учителів. Їхній аналіз  займає більше 50 загальних зшитків (формат А 4 з більше ніж 100 сторінок рукописного тексту в кожному). Він вважав це "найбільш цінною формою вивчення праці учителя і учнів" (ПСШ, с.80), проводив аналіз впродовж усіх років, вважав, що аналіз і самоаналіз  давав можливість кожному вчителю створити індивідуальну творчу лабораторію. 

  Свої поради щодо керівництва школи  Сухомлинський виклав у своїх працях:

  • "Педагогічний колектив середньої школи" (М., Учпедгиз, 1958),
  • "Павлиська середня школа" (М., Просвещение, 1969),
  • "Розмова з молодим директором" (М., Просвещение, 1973) та багатьох статтях.
  Становлення педагогічного колективу – це процес, що здійснюється не за задумом згори, не за директивами й розпорядженнями, а за закономірностями, що випливають з конкретних умов кожної школи, …тривкий і в певному сенсі безперервний процес