УВІЧНЕННЯ ПАМ'ЯТІ

  Постать Сухомлинського в літературі і мистецтві

  Шур М. В школе у Сухомлинского // Юность.— 1968.— № 9.— С. 72—75. 

  Губко О. Павлиська поема // Україна — 1969.- № 40.- С. 4-5: фото.

  Медынский Г. Бесстрашие души // Медынский Г. Пути и поиски.— М., 1970.— С. 219—228.— То же // Лит. газ.— 1971.— 30 июня.— С. 12.    

  Цюпа І. Добротворець: Повість — К., Дніпро, 1971.— 207 с. 

  Чернецький О. В. О. Сухомлинський — Дніпропетровськ: Промінь, 1971.—50 с:

  Князюк В. Світ маленьких гулліверів // Вітчизна.— 1971.— № 1.— С 110—126. 

  Тартаковский Б. С. Повесть об учителе Сухомлинском / Авт. вступ, ст. «Настоящий человек» Е. С. Березняк.— М.: Мол. гвардия, 1972.— 272 с: ил.— То же.—К.: Дніпро, 1983.—230 с; То же, под назв.: Учитель.— М.: Изд-во АПН, 1974.— 112 с: ил.— На фр., англ., нем. яз.; То же.— Рига: Лиесма, 1978.— 238 с— На латыш, яз.; То же.— Тбилиси: Ганатлеба, 1982.— 285 с.— На груз. яз.     

  Князюк В. Воспитание чувств: [О жизни и труд деятельности В. А. Сухомлинского] // Знамя.— 1972.—№ 10.—С. 166—179. 

  Витка В. «Сердце отдаю детям». Наставник // Избр. произведения: В 2 т.—Минск, 1973.—Т. 2.— С. 286—300.— На белорус, яз. 

  Григорьев К., Хандрос Б. Сегодня в Павлыше... // Лит. газ.— 1973.— 5 сент. 

  Тартаковський Б. Іде весна... / Пер. с рус. Н. Тихонова // Учитель: 36. оповідань.— К., 1973.— С. 129—131. 

  Витка В. Школа радости; Подвиг педагога; Дети сочиняют сказки; Истоки; Павлыш — Корма // Полымя.— 1975.— № 2.— С. 154—170.— На белорус, яз.— То же // Витка В. Дети и мы.— Минск, 1977.— С. 30— 54, 69—84.—На белорус, яз.; 

  Тартаковский Б. С. Серебряные искры: [Повесть о дот. годах В. А. Сухомлинского] // Пионерия.—1975.—№ 10.—С. 10—15; № 11.—С. 10—15. 

  Григорьев К. , Хандрос Б. Павлыш — продолжение легенды — М.: Знание, 1976.— 96 с.

  Вулиці, що носять ім'я

  1991 р. – названо вулицю в м. Калуш Івано-Франківської області

  1996 р. – в Івано-Франківську

  1996 р. – в Переяслав_Хмельницькому

  2011 р. – на честь Василя Сухомлинського названа вулиця в Києві

  2015 р. – в Дніпрі одну з вулиць перейменували на вулицю Василя Сухомлинського

  2016 р. – в Олександрії на честь Василя Сухомлинського було названо вулицю в мікрорайоні Перемога

  Кімнати й аудиторії в закладах освіти

  1988р. – відкрито кімнату-музей В. О. Сухомлинського в Кіровоградському державному педагогічному інституті

  Пам'ятні монети та медалі
  Настільна ювілейна медаль до 70-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського, виготовлена ленінградським монетним двором
  «Серце віддаю дітям» — ювілейна монета номіналом 2 гривні, випущена Національним банком України.